Ολίγα περί του Αγίου Σπυρίδωνος...

  1. Συναξάρι της εορτής
  2. Κόντογλου Φώτης, Ο Άγιος Σπυρίδων
  3. Αγιογραφικές απεικονίσεις
  4. Ακολουθία της εορτής