Χορός

  1. https://el.wikipedia.org/wiki/Χορός
  2. Ο χορός ενώνει Ισραηλινούς και Άραβες, Ελεάνα Γαλανοπούλου, εφ. Ελευθεροτυπία, 17/11/2010
  3. Ο χορός θέλει θεατές περίεργους, όχι μυημένους, Ναταλί Χατζηαντωνίου, εφ. Ελευθεροτυπία, 30/5/2009
  4. Χορός χωρίς αποσκευές, Ιωάννα Κλεφτογιάννη, εφ. Ελευθεροτυπία, 30/3/2009
  5. Με χορούς κυκλωτικούς, Στέλιος Ελληνιάδης, εφ. Ελευθεροτυπία, 12/8/2007
  6. Τα παραδοσιακά βήματα της Λαμπρής, Ελίνα Μπέη, εφ. Το Βήμα, 1/5/2005