Περί γλυπτικής

  1. Η «Κοιμωμένη» του Χαλεπά μεταφέρεται στη Γλυπτοθήκη, εφημερίδα των Συντακτών, 2/3/2017
  2. Χαμένος Χαλεπάς στο φως, Μαίρη Αδαμοπούλου, εφ. Τα Νέα, 8/1/2010
  3. Όλος ο Γιαννούλης Χαλεπάς, Γιώργος Καρουζάκης, εφ. Ελευθεροτυπία, 25/6/2006
  4. Η ζωή της ύλης στην τέχνη του Ροντέν, The Observer, εφ. Καθημερινή, 3/11/2006
  5. Εθνική Γλυπτοθήκη, Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, εφ. Το Βήμα, 25/6/2006