Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αρχαίων Ελληνικών

2009-2010, 9ος Διαγωνισμός

2008-2009, 8ος Διαγωνισμός

2007-2008, 7ος Διαγωνισμός

2006-2007, 6ος Διαγωνισμός

2005-2006, 5ος Διαγωνισμός

2004-2005, 4ος Διαγωνισμός