Αρχική σελίδα → Λατινικά → Γραμματική

Ουσιαστικά κι Επίθετα των 50 κειμένων

Τα ονόματα είναι ταξινομημένα κατά κλίση (1η - 5η), γένος (Αρσενικό, Θηλυκό, Ουδέτερο) και τέλος με αλφαβητική σειρά. Από αριστερά προς τα δεξιά εμφανίζονται τα εξής στοιχεία: Όνομα, Κλίση, Γένος, Μετάφραση, Κείμενο που απαντάται 1η φορά, Παρατηρήσεις