Αρχική σελίδα → Λατινικά → Γραμματική

Κλίση Ρημάτων

Α' συζυγία

Ενεργητική φωνή

Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλοντας

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

Συντελεσμένος Μέλλοντας

Γερούνδιο

Σουπίνο

 

Παθητική φωνή

Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλοντας

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

Συντελεσμένος Μέλλοντας

Γερουνδιακό

 

Β' συζυγία

Ενεργητική φωνή

Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλοντας

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

Συντελεσμένος Μέλλοντας

Γ' συζυγία

Ενεργητική φωνή

Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλοντας

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

Συντελεσμένος Μέλλοντας

Γερούνδιο

Σουπίνο

Παθητική φωνή

Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλοντας

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

Συντελεσμένος Μέλλοντας

Γερουνδιακό

Δ' συζυγία