Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση της ιστοσελίδας www.vlioras.gr

Σύνολο

2.623.728

Μέσος όρος/μήνα

70.900

Μάρτιος 2018

 

Φεβρουάριος 2018

73.112

Ιανουάριος 2018

80.147

Δεκέμβριος 2017

58.072

Νοέμβριος 2017

83.987

Οκτώβριος 2017

75.466

Σεπτέμβριος 2017

49.419

Αύγουστος 2017

14.355

Ιούλιος 2017

11.502

Ιούνιος 2017

40.490

Μάιος 2017

76.223

Απρίλιος 2017

70.279

Μάρτιος 2017

110.867

Φεβρουάριος 2017

99.590

Ιανουάριος 2017

117.997

Δεκέμβριος 2016

99.857

Νοέμβριος 2016

145.201

Οκτώβριος 2016

139.719

Σεπτέμβριος 2016

85.390

Αύγουστος 2016

24.841

Ιούλιος 2016

29.985

Ιούνιος 2016

39.847

Μάιος 2016

78.095

Απρίλιος 2016

93.960

Μάρτιος 2016

123.709

Φεβρουάριος 2016

126.317

Ιανουάριος 2016

130.692

Δεκέμβριος 2015

94.994

Νοέμβριος 2015

118.946

Οκτώβριος 2015

104.338

Σεπτέμβριος 2015

65.509

Αύγουστος 2015

19.630

Ιούλιος 2015

23.826

Ιούνιος 2015

34.733

Μάιος 2015

56.700

Απρίλιος 2015

21.917

Μάρτιος 2015

 

Φεβρουάριος 2015

 

Ιανουάριος 2015

 

Δεκέμβριος 2014

 

Νοέμβριος 2014

 

Οκτώβριος 2014

 

Σεπτέμβριος 2014

 

Αύγουστος 2014

 

Ιούλιος 2014

 

Ιούνιος 2014

 

Μάιος 2014

 

Απρίλιος 2014

 

Μάρτιος 2014

 

Φεβρουάριος 2014

 

Ιανουάριος 2014

 

Δεκέμβριος 2013

 

Νοέμβριος 2013

 

Οκτώβριος 2013

 

Σεπτέμβριος 2013

 

Αύγουστος 2013

 

Ιούλιος 2013

 

Ιούνιος 2013

 

Μάιος 2013

 

Απρίλιος 2013

 

Μάρτιος 2013

 

Φεβρουάριος 2013

 

Ιανουάριος 2013

 

Δεκέμβριος 2012

 

Νοέμβριος 2012

 

Οκτώβιος 2012

 

Σεπτέμβριος 2012

 

Αύγουστος 2012

 

Ιούλιος 2012

 

Ιούνιος 2012

 

Μάιος 2012

 

Απρίλιος 2012

 

Μάρτιος 2012

 

Φεβρουάριος 2012

 

Ιανουάριος 2012

 

Δεκέμβριος 2011

 

Νοέμβριος 2011

 

Οκτώβριος 2011

 

Σεπτέμβριος 2011

 

Αύγουστος 2011

 

Ιούλιος 2011

 

Ιούνιος 2011

 

Μάιος 2011

 

Απρίλιος 2011

 

Μάρτιος 2011

 

Φεβρουάριος 2011

 

Ιανουάριος 2011

 

Δεκέμβριος 2010

 

Νοέμβριος 2010

 

Οκτώβριος 2010

 

Σεπτέμβριος 2010

 

Αύγουστος 2010

 

Ιούλιος 2010

 

Ιούνιος 1010

 

Μάιος 2010

 

Απρίλιος 2010

 

Μάρτιος 2010

 

Φεβρουάριος 2010

 

Ιανουάριος 2010

 

Δεκέμβριος 2009

 

Νοέμβριος 2009

 

Οκτώβριος 2009

 

Σεπτέμβριος 2009

 

Αύγουστος 2009

 

Ιούλιος 2009

 

Ιούνιος 2009

 

Μάιος 2009

 

Απρίλιος 2009

 

Μάρτιος 2009

 

Φεβρουάριος 2009

 

Ιανουάριος 2009

 

Δεκέμβριος 2008

 

Νοέμβριος 2008

 

Οκτώβριος 2008

 

Σεπτέμβριος 2008

 

Αύγουστος 2008

 

Ιούλιος 2008

 

Ιούνιος 2008

 

Μάιος 2008

 

Απρίλιος 2008

 

Μάρτιος 2008

 

Φεβρουάριος 2008

 

Ιανουάριος 2008

 

Δεκέμβριος 2007

 

Νοέμβριος 2007

 

Οκτώβριος 2007

 

Σεπτέμβριος 2007

 

Αύγουστος 2007

 

Ιούλιος 2007

 

Ιούνιος 2007

 

Μάιος 2007

 

Απρίλιος 2007

 

Μάρτιος 2007

 

Φεβρουάριος 2007

 

Ιανουάριος 2007

 

Δεκέμβριος 2006

 

Νοέμβριος 2006

 

Οκτώβριος 2006

 

Σεπτέμβριος 2006

 

Αύγουστος 2006

 

Ιούλιος 2006

 

Ιούνιος 2006

 

Μάιος 2006

 

Απρίλιος 2006

 

Μάρτιος 2006

 

Φεβρουάριος 2006

 

Ιανουάριος 2006

 

Δεκέμβριος 2005

 

Νοέμβριος 2005